ค้นหาข้อมูลจากชื่อเจ้าของผลงาน

ค้นหาข้อมูลจากชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน : แต่งตั้งพระธรรมทูต
ชื่อเจ้าของ : พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ

รายละเอียด :

ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งพระธรรมทูต โดยที่มหาเถรสมาคมโปรดให้มีการจัดระเบียบงานพระธรรมทูตแต่งตั่งให้พระจรวด มหาปุญฺโญ ดำรงตำแหน่งพระธรรมทูตประจำหน่วยปฏิบัติงานพระธรรมและรายงานกิจกรรมตามที่กำหนด
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมพระธรรมทูต
ชื่อเจ้าของ : พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ

รายละเอียด :

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่17 โรงเรียนฝึกอบรมพระธรรมทูต วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน : โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ชื่อเจ้าของ : พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ

รายละเอียด :

กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าพระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ ได้ผ่านความรู้ตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน : อบรมพระพุทธศาสนา ตามมติเถรสมาคม
ชื่อเจ้าของ : พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ

รายละเอียด :

คณะสงฆ์ภาค 13 ได้มอบวุฒิบัตรให้พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ เพื่อแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามมติเถรสมาคมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13

จำนวนข้อมูล : 6 รายการ
จำนวนหน้า : 2หน้า
อยู่หน้าที่ : 1 2