Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู้วัดหัวถนน

พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ 
พ.ศ. 2558 - จนปัจจุบัน

            เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน เดิมชื่อ นายจรวด สมหมาย อายุ 59 ปี 37 พรรษา บุตรนายสำอางค์ นางสมสมควร สมหมาย เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 5499 อุปสมบท วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเจ้าอธิการประโยชน์ ปภสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการวงัด สทฺธาโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วุฒิการศึกษา จบนักธรรมชั้นเอก วุฒิการศึกษาทางโลก จบประโยควิชาชีพ (ปวช.) เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2526 เป็นพระธรรมทูต ปี พ.ศ. 2538 ปี พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงปัจจุบัน

พระชุนฮวด วุฑฺฒิจารี 
พ.ศ. 2526 - 2557

           เจ้าอาวาส รูปที่ 16 เกิด พ.ศ. 2474 เป็นบุตรนายเต๊ก นางกิมลั้ง ชั้นศิริ อุปสมบท พ.ศ. 2495 ณ พัทธสีมา วัดหัวถนน มีพระครูนิวาตวรคูร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสอน วัดสระลอย ปทุมมาวาส เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอาจารย์ ประโยชน์(หลี) ปภสฺสโร วัดหัวถนน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ดำรงตำแหน่องเจ้าอาวาส พ.ศ. 2526 - 2557 มรณภาพ

พระประโยชน์ (หลี) ปภสฺสโร
พ.ศ. 2518 - 2525

           เจ้าอาวาส รูปที่ 15 ชื่อเดิม ประโยชน์ (หลี) แซ่อึ้ง เป็นบุตรนายตือ นางทองดำ แซ่อึ้ง เกิด พ.ศ. 2466 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. 2518 - 2525 มรณภาพ

                                  

พระครูวาตวรคุณ (อ่วม ปภสฺสโร)
พ.ศ. 2437 - 2518

เจ้าอาวาส รูปที่ 14  

                   พระอาจารย์สัน             

          เจ้าอาวาส รูปที่ 13   

                                  

     เจ้าอธิการแดง
     เจ้าคณะหมวดตำบลหัวถนน

      เจ้าอาวาส รูปที่ 12  

             พระครูอุดมธรรมวินัย (อาจารย์เงิน)

                      เจ้าอาวาส รูปที่ 11   

                                  

       พระหลิม

        เจ้าอาวาส รูปที่ 10  

                พระโต

                        เจ้าอาวาส รูปที่ 9   

                                  

    หัวท้าววันนี

       เจ้าอาวาส รูปที่ 8 

                      หัวท้าววัน

                              เจ้าอาวาส รูปที่ 7   

                                  

    หัวท้าวเหม็น

       เจ้าอาวาส รูปที่ 6 

                      หัวท้าวบุต

                              เจ้าอาวาส รูปที่ 5   

                                   

    หัวท้าวยัง

       เจ้าอาวาส รูปที่ 4 

                       หัวท้าวคำสิงห์

                              เจ้าอาวาส รูปที่ 3   

                                                

                        พระทอง (อุปัชฌาย์)                                                                                                 เจ้าอาวาส รูปที่ 2 

หัวท้าวญาชา (พี่) หัวท้าวญานัน (น้อง)

     เจ้าอาวาส รูปที่ 1 (ร่วมกัน) เป็นพระภิกษุชาวลาวที่ก่อตั้งวัด และหอพระขึ้น เพื่อประดิษฐานพระ "หลวงพ่อติ้ว"

  

 

 

วัดหัวถนน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 08-1949-6050 Email : wathuathanon1@gmail.com