Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู้วัดหัวถนน

ซุ้มประตูวัดหัวถนน

 

    

       

 

ซุ้มประตูวัดหัวถนน : มี 3 ประตู ทางทิศใต้ 1 ประตู ทิศเหนือ 1 ประตู และทิศใต้ 1 ประตู

อุโบสถ

        อุโบสถ : ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม อีกทั้งภายในอุโบสถมีประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ทำให้มีผู้มาสักการบูชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

 วิหารหลวงพ่อติ้ว

 

   

 

 

ภายในวิหารหลวงพ่อติ้ว

ศูนย์พระเครื่อง

ศาลาการเปรียญ

     ศาลาการเปรียญ : เป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ศาลาสุขาวดี

ศาลาสุขาวดี : เป็นสถานที่ใช้ประกอบงานสวดอภิธรรม

เมรุ

วัดหัวถนน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 08-1949-6050 Email : wathuathanon1@gmail.com