Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

ซุ้มประตูวัดหัวถนน

    

       

 

 

ซุ้มประตูวัดหัวถนน : มี 3 ประตู ทางทิศใต้ 1 ประตู ทิศเหนือ 1 ประตู และทิศใต้ 1 ประตู

อุโบสถ

        อุโบสถ : ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม อีกทั้งภายในอุโบสถมีประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ทำให้มีผู้มาสักการบูชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

 วิหารหลวงพ่อติ้ว

   

 

 

 

วิหารหลวงพ่อติ้ว : เป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา และองค์หลวงพ่อติ้วจำลอง ภายในวิหารหลวงพ่อติ้ว

ภายในวิหารหลวงพ่อติ้ว : เปิดให้ประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าไปกราบไหว้ สักการะ ได้ในทุกวัน

ศูนย์พระเครื่อง

ศูนย์พระเครื่อง : เปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมวัตถุมงคล หรือเช่าไปบูชาได้

ศาลาการเปรียญ

     ศาลาการเปรียญ : เป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ศาลาสุขาวดี

ศาลาสุขาวดี : เป็นสถานที่ใช้ประกอบงานสวดอภิธรรม

เมรุ

เมรุ : สถานที่เผาศพ เดิมผูกหุ่นทำเป็นภูเขาเลียนแบบเขาพระสุเมรุ ตั้งที่เผาขึ้นด้านบน