Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

รูปวิหารหลวงพ่อติ้ว

                 วัดหัวถนน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด คือประชาชนชาวเวียงจันทน์ซึ่งอพยพมาจากประเทศลาว ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปนามหลวงพ่อติ้วมาจากนครเวียงจันทน์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของราษฎรในหมู่บ้าน เดิมชื่อวัดใน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวถนน และได้รับการทำนุบำรุงจากราษฎรในหมู่บ้านมาโดยตลอดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม รัตนโกสิน ศก 121 พ.ศ. 2445

รูปภายในวิหารหลวงพ่อติ้ว

                วัดหัวถนนจัดว่าเป็นวัดเก่าแก่ได้วัดหนึ่ง สร้างมาเกือบ 200 ปีแล้วตาม ประวัติของ วัดมีประชากรลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมตั้งรกรากทำมาหากินเลี้ยงชีพกัน สมัยนั้นยังเป็นป่าดงดิบซึ่งชุกชุมไปด้วยไข้มาเลเรียและสัตว์ร้ายนานาชนิด เมื่อชาวลาวอพยพกันมามากขึ้นต่างก็แบ่งเขตเรียกกันว่า บ้านเหนือ บ้านกลาง บ้านใต้ ต่อมาก็มีพระภิกษุสองรูปพี่น้องซึ้งได้เดินธุดงค์มาจากนครวัยงจันทน์เพื่อมาสืบหาพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครเวียงจันทน์ในสมัยนั้น โดยชาวลาวอพยพได้อัญเชิญมาด้วย พระพุทธรูปองค์นี้ คือหลวงพ่อติ้วนั้นเองว่าเวลานี้อยู่ ณ ที่ใด จึงได้รอนแรมมาจนพบอยู่ที่หมู่บ้านกลาง ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ท่านทั้งสองรูปก็จะอัญเชิญ พระพุทธรูปองค์หนี่งกลับนครเวียงจันทน์

รูปพระธุดงค์

              แต่หัวหน้าหมู่บ้านตลอดถึงประชาชนชาวลาวที่อพยพมาต่างก็ไม่ยอมคืนให้ไป และขอร้องท่านทั้งสองรูปว่าขอให้เป็นมิ่งขวัญคุ้มครองชาวลาวที่อพยพมานี้ด้วยเถิด พระภิกษุสองรูปก็มีความเห็นใจ จึงไม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้กลับนครเวียงจันทน์ แต่ก็ได้ชักชวนชาวลาวทีอพยพมาช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานสร้างวัดหอพระขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ จนสำเร็จเป็นวัดขึ้นมา แล้วต่างก็เรียกกันว่าวัดในต่อมาก็เปลี่ยนเรียกว่า วัดศรีษะถนนและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนา ชื่อว่า วัดหัวถนนมาตราบเท่าทุกวันนี้