Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

 

เหตุผลในการลอยกระทง

1. เพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อของคนไทย

2. เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

3. เพื่อเป็นการรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต