Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

          ขอเชิญชาวตำบลหัวถนนและตำบลใกล้เคียงร่วมบริจาคเงิน บรูณะซ่อมแซม กุฏฏิ พระอธิการประโยชน์ ประภัสสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวถนน (พ.ศ.2519) ทางวัดเห็นว่า ควรบรูณะซ่อมแซมเพื่อไว้เป็นสถานที่จำวัดสำหรับพระสงฆ์ ในการจำพรรษา สืบไป 

             ในวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - เวลา 11.00 น. ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
                                                                                                -  เวลา 13.00 น.ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวถนนโดยพร้อมเพียงกัน

          สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่วัดหัวถนน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ติดต่อเจ้าอาวาสที่เบอร์ 081-9496050 (พระปลัดจรวด มหาปุญโญ) ครูเผด็จ 089-9302208