Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

           วันอัฏฐมีบูชา คือ วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ถือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา ซึ้งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง การบำเพ็ญกุศลในวันอัฏฐมีบูชานี้ก็จะเหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ คือ การตักบาตร ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และมีการเวียนเทียนในตอนค่ำ