Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

            วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทำบุญ รักษาศีล ยึดหลักธรรม  ณ วัดหัวถนน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  เพื่อสืบสานความดีงามในวิถีของชาวพุทธ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนา ขอให้พุทธศาสนิกชนตรียมข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วย